Krahasimi i shërbimit Mystore Zoki

Pasqyrë e të gjitha kurseve
Krahasimi i shërbimit Mystore Zoki

Çfarë përfitoni si pjesë e shërbimeve të ndryshme Mystore Zoki?

1. Kurs falas
Gjuha Gjermane

Ky kurs është i dedikuar për të gjithë ata që duan të njohin ligjëruesit tanë dhe mënyrën se si ne punojmë. Ai zhvillohet drejtpërdrejt në Facebook një herë në javë, duke ju lejuar të shihni nga afër cilësinë dhe stilin e mësimdhënies sonë.

2. Standard Premium
(50 euro/muaj)

Kjo paketë është ideale për ata që preferojnë fleksibilitetin dhe mësimin e pavarur. Me këtë paketë, ju keni akses në librat video, një ueb portal gramatikor, një aplikacion për mësimin e fjalëve, si dhe mundësinë e mbështetjes individuale telefonike sa herë që dëshironi, pa kufizime kohore.

3. Premium Flex
(100 euro/muaj)

Kjo paketë përfshin gjithçka ofron PREMIUM Standard, por në dyfishin e shumës. Për më tepër, ju jep akses në mësimet e drejtpërdrejta tashmë të mbajtura nga paketa VIP, duke e bërë atë ideale për ata që duan mësim intensiv, por që mund të mos jenë gjithmonë në gjendje të ndjekin mësimet drejtpërdrejt. Këtu keni mundësinë të shikoni mësimet e humbura të paketës VIP sa herë të dëshironi.

🌟4. VIP (150 EUR/muaj)

Kursi VIP u krijua për ata që duan të ndjekin klasa live në grupe që mësojnë në nivele të ndryshme. Studentët mund të marrin pjesë edhe në disa grupe të ndryshme nëse dëshirojnë. Kursi VIP përfshin gjithçka që ofrojnë paketat e tjera, dhe shumë më tepër, duke e bërë atë paketën më të plotë që ne ofrojmë. Nëse humbisni një mësim, gjithmonë mund ta shikoni më vonë, duke u siguruar që të jeni gjithmonë në krye të mësimit tuaj.

5. Mësime private

Pakoja e mësimeve private është krijuar posaçërisht për studentët nga Zvicra të cilët studiojnë në nivel të lartë dhe kanë nevojë për mbështetje shtesë në periudha të caktuara. Kjo paketë mundëson mësimdhënie të individualizuar, ku çdo orë mësimi përshtatet me nevojat dhe qëllimet specifike të nxënësve, duke i lejuar ata të shfrytëzojnë sa më shumë kohën e tyre mësimore. Çmimi i paketës: Një paketë për 10 orë mësimi kushton 500 CHF, duke ofruar mbështetje gjithëpërfshirëse dhe të përqendruar për përmirësimin e shpejtë dhe efikas të aftësive gjuhësore.

Mësime individuale: Nëse studenti preferon, është e mundur të planifikohen mësime individuale me një çmim prej 60 CHF në orë. Ky opsion është ideal për ata që duan një qasje intensive dhe të përqendruar ndaj të mësuarit, me vëmendjen e plotë të pedagogut të fokusuar ekskluzivisht tek ata, duke mundësuar përparim të shpejtë dhe zotërim të suksesshëm të gjuhës.

6. Kurs mentorimi

Kursi i mentorimit është krijuar për ata që aspirojnë nivelin më të lartë të njohurive gjuhësore - C2, por që tashmë kanë një nivel minimal njohurish B1. Ky kurs është projektuar posaçërisht për studentët që duan një qasje të personalizuar, duke u dhënë atyre mundësinë të kenë mësuesin e tyre personal derisa të kalojnë provimin në nivelin më të lartë. Kursi i mentorimit përfshin gjithçka që ofron kursi VIP, plus mësime private shtesë, duke garantuar vëmendje dhe mbështetje maksimale në rrugëtimin tuaj mësimor. Një veçori unike e këtij kursi është mënyra e pagesës. Kompensimi për kursin e mentorimit në shumën prej 5'000 CHF paguhet vetëm kur të keni kaluar me sukses provimin përfundimtar. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se në rast të tërheqjes nga kursi para dhënies së provimit përfundimtar, ekziston gjobë në shumën 3000 CHF. Ky sistem siguron që studenti dhe mentori të jenë plotësisht të përkushtuar për të arritur një qëllim të përbashkët - zotërim të suksesshëm të gjuhës deri në nivelin C2. Ky opsion është ideal për ata që janë të gatshëm për punë serioze dhe të përkushtuar në përmirësimin e aftësive të tyre gjuhësore, me mbështetjen dhe drejtimin e vazhdueshëm të një mentori me përvojë.

Mystore Zoki
Einstufungstest

Si mund të kontrolloj nivelin tim të njohurive gjermane?

Bëni një test falas dhe zbuloni se në çfarë niveli janë njohuritë tuaja të gjuhës gjermane. Regjistrohu për testin më poshtë (do të marrësh gjithçka brenda vetëm disa sekondave). Bazuar në rezultatet, ju lehtë mund të vendosni se për cilin nivel kursi të aplikoni ose për cilin certifikatë mund të aplikoni.

Si të jam gati për provim?

Ju rekomandojmë që të regjistroheni në një nga shërbimet me pagesë të Mystore Zoki, ku kalojmë në detaje të gjitha segmentet e gramatikës gjermane. Pasqyra e kurseve tona të mësipërme, si dhe testi për të përcaktuar nivelin e njohurive gjermane, mund t'ju ndihmojnë në mënyrë të konsiderueshme të merrni vendimin e duhur. Më poshtë mund ta gjeni formularin e aplikimit.