Stopnje znanja nemškega jezika

Mystore Zoki
Edinstven učni model

Kaj pomeni raven A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Prvi korak na poti do cilja je ugotoviti vaš trenutni nivo znanja. Znanje nemščine je razdeljeno na stopnje. Za vsako od teh stopenj obstaja mednarodni certifikat, ki ga lahko opravite po osvojenem znanju.

Pregled vseh ravni in njihovih pomenov si lahko ogledate v spodnji tabeli:

Elementarna raba jezika

A1
Kadidat razume in uporablja znane, vsakdanje izraze in čisto preproste stavke, ki se nanašajo na zadovoljevanje specifičnih potreb. Sposoben je predstaviti sebe in druge, druge ljudi vprašati o njihovi osebnosti – na primer, kje živijo, kakšne ljudi poznajo ali kaj imajo – in sam odgovoriti na taka vprašanja. Sposoben se je dogovoriti na preprost način, če sogovorniki govorijo počasi in razločno ter so mu pripravljeni pomagati.
A2
Kandidat razume stavke in pogosto uporabljene izraze, ki se nanašajo na področja neposrednega pomena (npr. osebni in družinski podatki, nakupovanje, delo in ožje okolje). Sposoben se je dogovoriti v preprostih, rutinskih situacijah, ki vključujejo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in običajnih stvareh. Sposoben je preprosto opisati svoje ozadje in izobrazbo, neposredno okolje in zadeve, povezane s takojšnjimi potrebami.

Samostojna raba jezika

B1
Kandidat je sposoben razumeti glavno vsebino, kadar je uporabljen jasen knjižni jezik in poznane vsebine, povezane z delom, šolo, prostim časom itd. Sposoben se je spoprijeti z večino situacij, s katerimi se sreča med potovanjem po nemško govorečih državah. Sposoben se je jasno in smiselno izražati o znanih temah in področjih osebnega zanimanja. Sposoben je govoriti o izkušnjah in izkušnjah, opisati svoje sanje, upe in cilje ter na kratko razložiti svoje načrte in stališča.
B2
Kandidat je sposoben razumeti glavno vsebino kompleksnih besedil konkretne in abstraktne tematike; razume strokovne razprave na svojem področju. Sporazumeva se lahko spontano in tekoče, tako da je možen normalen pogovor z naravnim govorcem brez večjega napora za obe strani. Zna se jasno in podrobno izraziti o številnih temah, razložiti svoje mnenje o zadevi in našteti prednosti in slabosti različnih možnosti.

Kompetentna uporaba jezika

C1
Kandidat je sposoben razumeti širok nabor zahtevnih, daljših besedil in prepoznati implicitne pomene v njih. Izraža se lahko spontano in tekoče, brez pogostega in opaznega iskanja ustreznih izrazov. Jezik je sposoben učinkovito in fleksibilno uporabljati v družbenem in poklicnem življenju ali med izobraževanjem in študijem. O kompleksni vsebini se zna jasno, strukturirano in celovito izražati, pri tem pa primerno uporablja različna sredstva za povezovanje besedila.
C2
Kandidat je tako rekoč sposoben brez napora razumeti vse, kar prebere ali sliši. Sposoben povzemanja informacij iz različnih pisnih ali ustnih virov ter podajanja utemeljitev in razlag s smiselno predstavitvijo. Sposoben je spontano, izjemno tekoče in natančno izraziti in razjasniti drobnejše pomenske nianse zahtevnejših vsebin.
Mystore Zoki
Einstufungstest

Kako preverim, na kateri stopnji sem zdaj?

Opravite brezplačen test in ugotovite, na kakšni ravni je vaše znanje nemškega jezika. Prijavite se na spodnji test (vse dobite v samo nekaj sekundah). Na podlagi rezultatov se lahko preprosto odločite, na katero raven premium tečaja se boste prijavili oziroma za kateri certifikat bi se lahko prijavili.
Mystore Zoki
Certifikat

Ali dobim potrdilo o vašem tečaju?

Jezikovne šole nikoli ne izdajo potrdil o znanju jezika (lahko le potrdila o obiskanih tečajih). Certifikat se pridobi z opravljenim mednarodnim izpitom iz nemškega jezika pred komisijo. Na primer. na Goethe Institutu v vaši bližini. Na mojem tečaju lahko pridobite znanje, ki ga potrebujete za uspešno opravljen izpit.

Kako pripravljen sem za izpit?

Priporočam, da se prijavite v premium spletno aplikacijo Mystore Zoki, kjer podrobno pregledamo vse segmente nemške slovnice. Znotraj aplikacije dobite dostop do naprednih video lekcij in besedilnih vaj za vadbo na sami platformi. Aplikacija je v celoti razvita v našem jeziku, tako da se boste v njej lažje znašli. Z 10-15 min. vsak dan izvajajte vaje v aplikaciji, govorite nemško že v 90 dneh in bodite pripravljeni na spričevalo!