Приватни часови

Мистор Зоки
Приватни часови

Програма за приватни часови

Ви претставуваме програма за приватни часови, специјално креирана за студенти пред се од Швајцарија кои имаат јасно дефинирани јазични цели и потреби. Оваа персонализирана програма им овозможува на студентите активно да учествуваат во креирањето на сопствен, индивидуален план за учење, фокусирајќи се на конкретни прашања и области на кои сакаат да обрнат внимание.

Процес на учење

На приватните часови, учениците имаат можност и треба да поставуваат прашања и да бараат објаснувања за кој било дел од граматиката што им создава тешкотии. Овој интерактивен пристап гарантира максимална ефикасност и успех во учењето. Тоа е многу добро за оние кои се подготвуваат за одреден испит.

Мистор Зоки
Приватни часови

Зошто да ја изберете оваа програма?

Се истакнуваме со високо ниво на ефикасност и посветеност. Нашата мисија е да обезбедиме целосна поддршка во вашето образовно патување, овозможувајќи ви да ги достигнете вашите јазични цели побрзо и поефикасно.

Цени и пакети

Приватните часови се достапни во пакети од 10 часа за 500 франци. Можно е да се закажат и индивидуални часови по цена од 60 франци на час. За пообемни образовни потреби, разгледајте ја нашата сеопфатна програма за менторство.