Онлајн дополнително училиште

Мистор Зоки
Онлајн дополнително училиште

За основци од I до IV одд

Врз основа на фактот дека родителите често немаат доволно време да се посветат на своите деца и да им помогнат во образованието поради пренатрупаноста со работа и брзото темпо на живот, создадовме онлајн училиште за да им помогнеме на децата успешно да го совладаат материјалот, да решат домашна задача и да ги развијат своите способности.

Учење со личен онлајн учител

Ви го претставуваме нашето онлајн дополнително училиште за основци од прво до четврто одделение. Ова училиште нуди уникатен концепт на онлајн индивидуални и групни часови, со личен наставник кој ќе помогне во домашните задачи и ќе го следи развојот на учениците на училиште. Ова онлајн дополнително училиште е посебно наменето за нашите деца од дијаспората, но секое дете кое сака да учи и да ги развива своите способности е добредојдено. Покрај учењето на јазикот на нивната земја на потекло, децата ќе се дружат и со своите врсници на групни часови и ќе стекнуваат нови пријатели. 

Мистор Зоки
Онлајн дополнително училиште

Индивидуална и групна настава

Распоредот на нашето училиште е таков што секое дете посетува 2 индивидуални и 2 групни часови неделно со избраниот онлајн наставник. Наставникот има задача да му помогне на детето во одредувањето на материјалот што го учи таа недела во домашното училиште и во решавањето на домашните задачи. На групните часови децата се дружат и ги запознаваат своите врсници на интерактивен и забавен начин. За сето тоа време родителот може да го следи напредокот на своето дете преку извештаите на наставникот.

Како дел од активностите на нашето дополнително училиште подготвивме пакет учебници во pdf формат кои можете да ги преземете целосно бесплатно со пополнување на прашалникот.