Nivoi poznavanja nemačkog jezika

Mystore Zoki
یک مدل یادگیری منحصر به فرد

Šta to znači nivo A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Prvi korak na putu do Vašeg cilja je utvrđivanje trenutnog nivoa znanja. Poznavanje nemačkog podeljeno je po nivoima. Za svaki ovaj nivo postoji međunarodni sertifikat koji možete položiti, nakon stečenog znanja.

Pregled svih nivoa i njihova značenja možete pogledati u tabeli ispod:

Elementarna upotreba jezika

A1
Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.
A2
Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika

B1
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.
B2
Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

Kompetentna upotreba jezika

C1
Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.
C2
Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.
Mystore Zoki
Einstufungstest

Kako da proverim na kom sam sad nivou?

Odradite besplatan test i saznajte na kom je nivou Vaše poznavanje nemačkog jezika. Prijavite se za test ispod (sve dobijate u roku od samo par sekundi). Na osnovu rezultata, lako donesite odluku za koji nivo premium kursa da se prijavite ili za koji sertifikat biste mogli da polažete.
Mystore Zoki
Sertifikat

Da li na Vašem kursu dobijam sertifikat?

Jezičke škole nikada ne izdaju sertifikate o poznavanju nekog jezika (one mogu izdati samo potvrde o posećenom kursu). Sertifikat se dobija ako se položi međunarodni ispit nemačkog jezika pred komisijom. Npr. na Gete-institutu u Vašoj blizini. Na mom kursu možete steći znanje koje je potrebno za uspešno polaganje ovog ispita.

چگونه من آماده ام برای مثال؟

Preporučujem da se prijavite na Mystore Zoki premium web-aplikaciju, gde detaljno prolazimo kroz sve segmente nemačke gramatike. U okviru aplikacije, dobijate pristup naprednim video lekcijama i tekstualnim zadacima za vežbu na samoj platformi. Aplikacija je kompletno odrađena na našem jeziku, što Vam olakšava snalaženje u njoj. Uz 10-15 min. vežbe na aplikaciji dnevno, propričajte nemački već za 90 dana i budite spremni za polaganje za sertifikat!