Ιδιαίτερα μαθήματα

Mystore Zoki
Ιδιαίτερα μαθήματα

Πρόγραμμα για ιδιαίτερα μαθήματα

Σας παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα ιδιωτικών μαθημάτων, ειδικά δημιουργημένο για μαθητές κυρίως από την Ελβετία που έχουν σαφώς καθορισμένους γλωσσικούς στόχους και ανάγκες. Αυτό το εξατομικευμένο πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία του δικού τους, ατομικού πλάνου μάθησης, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα και τομείς που θέλουν να δώσουν προσοχή.

Διαδικασία εκμάθησης

Στα ιδιαίτερα μαθήματα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία και θα πρέπει να κάνουν ερωτήσεις και να αναζητούν εξηγήσεις για οποιοδήποτε μέρος της γραμματικής που τους δημιουργεί δυσκολία. Αυτή η διαδραστική προσέγγιση εγγυάται τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και επιτυχία στη μάθηση. Είναι πολύ καλό για όσους προετοιμάζονται για μια συγκεκριμένη εξέταση.

Mystore Zoki
Ιδιαίτερα μαθήματα

Γιατί να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα;

Ξεχωρίζουμε με υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και αφοσίωσης. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στο εκπαιδευτικό σας ταξίδι, επιτρέποντάς σας να επιτύχετε τους γλωσσικούς σας στόχους γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.

Τιμές και πακέτα

Διατίθενται ιδιαίτερα μαθήματα σε πακέτα των 10 ωρών των 500 φράγκων. Δίνεται επίσης δυνατότητα προγραμματισμού ατομικών μαθημάτων με τιμή 60 φράγκα την ώρα. Για πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, εξετάστε το ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα καθοδήγησης.