Онлайн допълнително училище

Моят магазин Зоки
Онлайн допълнително училище

За ученици от начален етап от I до IV клас

Въз основа на факта, че родителите често нямат достатъчно време да се посветят на децата си и да им помогнат в обучението им поради претовареността с работа и забързания ритъм на живот, ние създадохме онлайн училище, за да помогнем на децата успешно да усвоят материала, да решат домашна работа и развиват способностите си.

Обучение с личен онлайн учител

Представяме ви нашето онлайн допълнително училище за ученици от първи до четвърти клас. Това училище предлага уникална концепция за онлайн индивидуални и групови уроци, с личен учител, който ще помага с домашните и ще следи развитието на учениците в училище. Това онлайн допълнително училище е специално предназначено за нашите деца от диаспората, но всяко дете, което иска да учи и развива своите способности, е добре дошло. Освен че ще научат езика на страната си, децата ще общуват със своите връстници в групови занимания и ще намерят нови приятели. 

Моят магазин Зоки
Онлайн допълнително училище

Индивидуално и групово обучение

Графикът на нашето училище е такъв, че всяко дете посещава 2 индивидуални и 2 групови урока седмично с избрания онлайн учител. Учителят има за задача да помогне на детето да определи материала, който изучава тази седмица в домашното училище и да реши домашните. В груповите занимания децата се социализират и опознават връстниците си по интерактивен и забавен начин. През цялото това време родителят може да следи напредъка на детето си чрез отчетите на учителя.

Като част от дейността на нашето допълнително училище сме подготвили пакет от учебници в pdf формат, които можете да изтеглите напълно безплатно, като попълните анкетата.